Özel kız - erkek öğrenci yurtları ve apartlara kolayca ulaşabilir, dilediğiniz üye yurtlarla fiyat ve diğer bilgiler için hemen irtibat kurabilirsiniz.

Yurt Arama - özel yurt apart daire arama Yurt Arama - Kullanıcı giriş

Şu anda “Afyon Kocatepe Üniversitesi” sayfamızı inceliyorsunuz

Ana Sayfa \ 
Hızlı Erişim - Yurt ARAMA Hızlı Erişim

İllere göre yurtlar

Haritadan yurtlar

Ücretsiz yurt/pansiyon ekle

Özel öğrenci yurtları

Üniversiteler

Galeri

Yurt rehberi

Mesaj panosuna yazın

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar'da Ahmet Necdet Sezer Kampusü, Ali Çetinkaya Kampusü, Ahmet Karahisari Kampusü, olmak üzere toplam üç kampuste eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Rektörlük Birimleri, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Merkez Kütüphane Ahmet Necdet Sezer Kampusündedir.

Tıp Fakültesi, Afyonkarahisar Meslek Yüksekokulu, Rektörlük Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ali Çetinkaya Kampusünde yer alırken Devlet Konservatuvarı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu da Ahmet Karahisari Kampusündedir.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi 24289 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 10 Ocak 2001 tarih ve 4617 sayılı kanunla kurulmuş ve 2001 yılında Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programlarına ilk öğrencilerini almıştır. Fakülte halen 2 Profesör, 15 Yardımcı Doçent, 6 Öğretim Görevlisi, 13 Araştırma Görevlisi ve 5 idari personel ile eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi 1992 yılında kurulmuş 1993 yılında eğitim ve öğretim başlamıştır. Türk Dili ve Edebiyat, Tarih, Matematik, Biyoloji, Coğrafya, Sosyoloji, Fizik, Kimya,Cagdas Türk Lehce ve Edebiyati, İstatistik olmak üzere toplam 10 bölümü bulunan fakültemiz ilk mezunlarını 1997 yılında vermiş olup, bu güne kadar 2770 mezun vermiştir. 2006 yılı Eğitim-Öğreti sonunda 504 mezun öğrenci bulunmaktadır. İstatistik 40 ögrenci ve Cagdas Türk Lehce ve Edebiyati bölümleri 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında 52 öğrenci alarak eğitime başlamıslardır.

Fakültede Türk Dili ve Edebiyat, Tarih, Matematik, Biyoloji, Coğrafya, Sosyoloji bölümlerinde ikinci öğretim yapılmaktadır.

Fakültemiz Ahmet Necdet Sezer Kampusünde eğitim-öğretim vermektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi 16.01.2001 tarih ve 24289 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1O.01.2001 tarihli ve 4617 sayılı kanunun 2/a maddesine göre Bakanlar Kurulu kararıyla 16.01.2001 de kurulmuştur. 2001 yılında Ali Çetinkaya Kampusu’nda kuruluş faaliyetlerine başlayan fakültemiz, 2002 yılından itibaren Ahmet Necdet Sezer Kampusu’nda çağdaş eğitim anlayışı ve seçkin bir öğretim kadrosu ile inter-disiplinler konsepte eğitimini sürdürmektedir. Avrupa Kredi Sistemine dahil olan kurumumuz 2006 – 2007 Eğitim-Öğretim döneminde yürürlüğe girecek ECTS sistemi çalışmalarını tamamlamış olup, yenilikçi ve yaratıcı bir coşkuyla yarının sanatçı ve tasarımcı adaylarını yetiştirmeye hazırdır. Öğretim dili Türkçe'dir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Profesörler Kurulu'nun 12 Ekim 1974 tarih ve 23 sayılı kararı ile kurulmasına karar verilen "Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu" şu anda rektörlük birimlerinin bulunduğu Afyon Lisesinin köşesindeki binada 1974-1975 öğretim yılında 350 öğrenci ile eğitime başladı.Kuruluşundan birkaç yıl sonra "Afyon Mali Bilimler Fakültesi" adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren okulun statüsü 1982 yılında yeniden değişti.

1982 yılında yükseköğretimde yapılan yeni düzenlemelerle Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Anadolu Üniversitesi olarak yeniden yapılanırken, "Afyon Mali Bilimler Fakültesi" de Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı "Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu" olarak eski haline dönüştürüldü.

1987 yılında tekrar fakülte haline dönüştürülerek "Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi " adını aldı. 11 Temmuz 1992 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin Kuruluş Kanununun Resmi Gazetede yayımlanması ile bağlantısı ve adı değişerek Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesinin Rektörlüğüne bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürüldü.

"İktisat", "Maliye" ve "İşletme" bölümleri ile eğitime devam ederken Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 13 Nisan 2006 tarinindeki 8932 ve8933 nolu izinleriyle "Uluslararası Ticaret ve Finansman" ve "İngilizce İşletme" bölümleri açılmıştır. Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eğitime beş bölümle devam etmektedir.

Mühendislik Fakültesi

Afyon Kocatepe Üniversitsi Mühendislik Fakültesinin temel hedefi, yüksek kalitedeki mühendislik çalışmalarını gerçekleştirebilecek bilgiye sahip, lisans ve lisansüstü seviyelerindeki öğrencilere iyi bir eğitim sağlamaktır. Bu bağlamda, fakültemiz 16.01.2001 tarihinde kurulmuş ve yeterli bilgiye sahip mühendislik öğrencileri yetiştirmeye başlamıştır.

Teknik Eğitim Fakültesi

Teknik Eğitim Fakültesi 1992 yılında çıkan 9837 sayılı kanunla kurulmuş ve 1993 yılında Yapı Öğretmenliği bölümüne öğrenci alınmıştır. 1994 yılından itibaren Metal Öğretmenliği programına da öğrenci alan fakülte, buna ek olarak; ilk kez 2000-2001 öğretim yılında öğrenci alan Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği ve ilk öğrencilerini 2003-2004 öğretim yılında alan Otomotiv Öğretmenliği bölümleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuruluşundan itibaren İzmir yolu üzerinde bulunan Ali Çetinkaya Kampusünde yer alan fakülte 2000-2001 öğretim yılında Ahmet Necdet Sezer Kampusüne taşınmıştır. Öğretime bu kampuste yeni ve modern dersliklerde devam edilmektedir. 

Tıp Fakültesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde bir Tıp Fakültesi kurulması 13 Mart 1998 tarihinde “Yüksek Öğretim Kurulu”nca benimsenmiş ve 26 Mart 1998 tarihinde 98 / 10782 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Fakültemiz ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi, poliklinik binası hariç Ali Çetinkaya Kampusünde toplanmış bulunmaktadır. Tıp Eğitimi ile sağlık hizmetleri Ali Çetinkaya Kampusünde yer alan dört binada ve toplam 20 000 m2 lik kapalı alanda gerçekleştirilecektir.

Ali Çetinkaya Kampusü’nde yer alan Dekanlık ve Morfoloji binalarında 1. 2. 3. ve 4. sınıf eğitimi, Cerrahi ve Dahili tıp bilimleri binalarında ise staj eğitimi ve uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Bu genel bilgiler çerçevesinde verilen binalarda bugün; toplam 425 yatak kapasitesi ile 119 Öğretim Üyesi, 123 Araştırma Görevlisi, 2 Uzman, 88 Hemşire ve toplam 642 çalışanı ile sağlık hizmeti verilirken 117 Araştırma Görevlisi de Tıpta Uzmanlık Eğitimi görmektedir.

Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 28 Haziran 1995 tarih ve 16923 sayılı yazısı üzerine 2809 Sayılı Kanunun Ek 30'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunun 4 Temmuz 1995 tarihinde alınan kararıyla kurulmuştur.

Teknoloji Fakültesi

Teknoloji Fakültesi 13.11.2009 tarihince kurulmuştur. Kurucu dekan olarak Prof. Dr. Süleyman Taşgetiren 08.04.2010 tarihinde atanmıştır. İlk öğrencilerini 2010/2011 öğretim yılında almayı planlamaktadır.

Kaynak: www.aku.edu.tr
İncelemek İstediğiniz İl