Özel kız - erkek öğrenci yurtları ve apartlara kolayca ulaşabilir, dilediğiniz üye yurtlarla fiyat ve diğer bilgiler için hemen irtibat kurabilirsiniz.

Yurt Arama - özel yurt apart daire arama Yurt Arama - Kullanıcı giriş

Şu anda “Ankara Üniversitesi” sayfamızı inceliyorsunuz

Ana Sayfa \ 
Hızlı Erişim - Yurt ARAMA Hızlı Erişim

İllere göre yurtlar

Haritadan yurtlar

Ücretsiz yurt/pansiyon ekle

Özel öğrenci yurtları

Üniversiteler

Galeri

Yurt rehberi

Mesaj panosuna yazın

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi'nde 14 fakülte, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulunda ve Devlet Konservatuvarı'nda ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü eğitim üniversiteye bağlı 12 enstitü bünyesinde sürdürülmektedir. Çok geniş yelpazeye yayılan 50'yi aşkın ön lisans, 100'ü aşkın lisans programı bulunmaktadır. 15 Mart 2010 itibari ile Üniversitemizde 2647 ön lisans ve 28775 lisans öğrencisi vardır. İsteyen öğrenciler ilk yıl yabancı dil hazırlık sınıfına devam edebilmektedirler. Öğretim üyesi sayısı bakımından ise Ankara Üniversitesi'nde 1120 profesör, 310 doçent, 280'i yardımcı doçent olmak üzere toplam 1710 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Öğretim üyelerimizin yanı sıra yardımcı öğretim elemanlarının toplam sayısı 1702'dir ve dağılımı öğretim görevlisi (125), uzman (194), okutman (285), ve araştırma görevlisi (1098) şeklindedir. Ayrıca Ankara Üniversitesi'nde 5324 idari personel görev yapmaktadır.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Atatürk'ün adını koyduğu ve özel bir görev yüklediği bir bilim merkezidir.

Mustafa Kemal Atatürk, Fakültenin kurulmasını önerirken, çağdaş Türkiye'nin yapacağı atılımla hem ulusal bilincin gelişmesi, hem de özgür düşünceli bireylerin yetişebilmesi için, Türk dilinin, Türk tarihinin ve Türk kültürünün derinliğine araştırılmasının en başta gelen koşul olduğuna inanıyordu. Türkiye'de sosyal bilimler alanında seçkin bir yeri bulunan Fakültenin kuruluş yasası TBMM tarafından 14 Haziran 1935'te kabul edilmiş ve karar 22 Haziran 1935 tarih ve 2035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

1935-1940 yılları arasında Evkaf Apartmanında faaliyetini sürdüren Fakültenin bugünkü binasının planı Alman mimarı Bruno Taut tarafından çizilmiştir.

1936 yılında 195 öğrenci ile öğretime başlayan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 13 Haziran 1946'ya kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermiş, bu tarihten itibaren 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile Ankara Üniversitesi'nin bünyesinde yer almıştır.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunan, Tandoğan kampüsünde konumlanmış fakültedir. Kuruluşuna 1960 yılında karar verilen fakülte, 1961-1962 öğretim yılında faaliyete başlamıştır. 1909'da kurulan İstanbul Eczacı Mektebi'nden sonra bu alanda eğitime başlayan ikinci eğitim kurumu, ancak fakülte statüsündeki ilk kurumdur. 2005-2006 öğretim yılı itibarıyla 4 yıldan 5 yıla çıkarılan fakültede lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci bu fakülteden "eczacı" unvanıyla mezun olur.

Fakülte tarafından yayınlanan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, Farmasötik Bilimlerin tüm alanlarındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, kısa bildiriler ve derlemelerin yayınlanması için uluslararası bir ortamdır.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Cumhuriyet döneminin ilk kurulan fakültesi Ankara Üniversitesi'nin mühendislik  ve temel bilim alanlarındaki öncü kuruluşlarındandır. Kuruluşundan bu yana fakülte Türkiye'de bilim ve teknolojinin gelişmesinde, ülkenin kalkınmasında, çağdaş düzeyde temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmasında önemli katkılarda bulunmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özel olarak çıkardığı 17.9.1943 tarih ve 4492 sayılı Kanunla 1943 yılında kurulmuştur. Fakültenin kuruluş yeri olarak Tandoğan Kampüsü belirlenmiş ve ana binalar Kültür Bakanlığı'nca tarihi eser olarak korunan modern ve yeni bir mimari ile inşa edilmiştir. Övgü ile söz edilen bahçesi günümüzde de aynı güzelliği ile korunmaktadır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Cumhuriyet’in ilk Hukuk Fakültesi olarak 1925 yılında Ankara'da kurulmuş, 5 Kasım 1925'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılmıştır. Cumhuriyetin ilk yükseköğrenim kurumu olan Ankara Musiki Muallim Mektebinden sonra ikinci yükseköğrenim kurumudur.

İlk TBMM binasında öğretime başlayan Ankara Hukuk Mektebi, 1928 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Daha sonra adı Ankara Hukuk Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak değişen fakülte, en fazla anabilim dalına sahip olmakla, yetkin öğretim elemanı kadrosuyla ve zengin müfredatıyla eğitim hizmetini halen sürdürmektedir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin müfredâtı, klâsik ders alanlarının yanı sıra, hukuk dünyasındaki çağdaş gelişmeleri izlemek üzere yeni hukuk konularına da bünyesinde zorunlu ve seçmeli ders olarak yer vermektedir. Bu müfredat kapsamında yetişen mezunlar hâkimlik-savcılık giriş sınavlarında, diğer kurumlar sınavlarında kayda değer başarı göstermektedirler.

Mezunlar ayrıca gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde meslek pratiğinde başarılı oldukları gibi belli başlı yurtdışı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapma ve burs olanaklarına ulaşabilmektedirler.

Ankara Üniversitesi’nin ve Fakültenin çeşitli toplumsal-kültürel faaliyetlerinden yararlanmanın yanı sıra, uluslararası düzeyde sahip olunan en zengin bölgesel hukuk (ihtisas) kütüphanesi de öğrencilere hizmet vermektedir.

Ünlü mezunları arasında eski Cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer, eski Başbakanlardan Adnan Menderes, Türk diplomat Ahmet Deniz Bölükbaşı,Siyasetçi Deniz Baykal ,Siyasetçi Bülent Arınç ,Sanatçı Alpay ,Uğur Mumcu ve İstanbul valisi Muammer Güler vardır.

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

İletişim Fakültesi, 1965 yılında UNESCO’nun ve Gazeteciler Cemiyeti’nin katkılarıyla Basın Yayın Yüksek Okulu olarak kurulmuştur. Türkiye’de basın yayın alanında dört yıllık eğitim veren üniversite düzeyindeki ilk kurum olan bu okul, 1992 yılında İletişim Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Fakültenin kayıtlı öğrenci sayısı 1200’dür ve her yıl yaklaşık 150 öğrenci mezun olmaktadır. Fakültenin akademik kadrosu, iletişim alanının çeşitli yönleriyle ilgilenen 70 kişiden oluşmaktadır.

Türkiye’de iletişimle ilgili akademik çalışmalara her dönemde öncülük eden okul, medya kuruluşlarına kazandırdığı mezunlarının yanı sıra yürüttüğü yüksek lisans ve doktora programlarıyla diğer iletişim fakültelerinin öğretim elemanı ihtiyacını da karşılamaktadır.

İletişim Fakültesi, üç bölümü barındırmaktadır: Gazetecilik, Radyo Televizyon Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım. Üniversite sınavında yapılan bölüm tercihini, fakülteye girdikten sonra değiştirme imkanı yoktur. Ancak, diğer bölümlerden ders alınması mümkündür.

2001-2002 eğitim yılından itibaren her üç bölümde de yeni ders programları uygulamaya konmuştur. Yeni programlar, daha esnek bir formasyonu ve öğrencinin çeşitli ilgi alanlarında yoğunlaşabilmesini amaçlamaktadır. Fakültede uygulamalı dersler için çeşitli atölye ve stüdyolar kurulmuştur. Radyo stüdyosu, kısa film ve belgesel atölyesi, fotoğraf atölyesi ve reklam atölyesinin yanı sıra, iki sinema salonu ve bilgisayar laboratuarı bunların arasında sayılabilir. Ayrıca, “Görünüm” öğrenci gazetesi ve Radyoİlef FM 91 radyo istasyonu gibi uygulama olanakları da bulunmaktadır. Kütüphane hizmetleri de, iletişim konusunda uzmanlaşarak sürekli geliştirilmektedir.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

İletişim Fakültesi, 1965 yılında UNESCO’nun ve Gazeteciler Cemiyeti’nin katkılarıyla Basın Yayın Yüksek Okulu olarak kurulmuştur. Türkiye’de basın yayın alanında dört yıllık eğitim veren üniversite düzeyindeki ilk kurum olan bu okul, 1992 yılında İletişim Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Fakültenin kayıtlı öğrenci sayısı 1200’dür ve her yıl yaklaşık 150 öğrenci mezun olmaktadır. Fakültenin akademik kadrosu, iletişim alanının çeşitli yönleriyle ilgilenen 70 kişiden oluşmaktadır.

Türkiye’de iletişimle ilgili akademik çalışmalara her dönemde öncülük eden okul, medya kuruluşlarına kazandırdığı mezunlarının yanı sıra yürüttüğü yüksek lisans ve doktora programlarıyla diğer iletişim fakültelerinin öğretim elemanı ihtiyacını da karşılamaktadır.

İletişim Fakültesi, üç bölümü barındırmaktadır: Gazetecilik, Radyo Televizyon Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım. Üniversite sınavında yapılan bölüm tercihini, fakülteye girdikten sonra değiştirme imkanı yoktur. Ancak, diğer bölümlerden ders alınması mümkündür.

2001-2002 eğitim yılından itibaren her üç bölümde de yeni ders programları uygulamaya konmuştur. Yeni programlar, daha esnek bir formasyonu ve öğrencinin çeşitli ilgi alanlarında yoğunlaşabilmesini amaçlamaktadır. Fakültede uygulamalı dersler için çeşitli atölye ve stüdyolar kurulmuştur. Radyo stüdyosu, kısa film ve belgesel atölyesi, fotoğraf atölyesi ve reklam atölyesinin yanı sıra, iki sinema salonu ve bilgisayar laboratuarı bunların arasında sayılabilir. Ayrıca, “Görünüm” öğrenci gazetesi ve Radyoİlef FM 91 radyo istasyonu gibi uygulama olanakları da bulunmaktadır. Kütüphane hizmetleri de, iletişim konusunda uzmanlaşarak sürekli geliştirilmektedir.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 31 Mayıs 2001 tarihinde kurulmuş olup toplam yedi bölümden oluşmaktadır.Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 50 yılı aşkın süredir Fen Fakültesi çatısı altında yürütülmekte olan mühendislik eğitiminin Yükseköğretim Kurulu’nun 30/4/2001 tarihli kararıyla ayrı bir Fakülte bünyesine alınmasıyla yeni ve gerçek kimliğine kavuşmuştur. Fakültede eğitim Kimya, Fizik, Jeoloji, Jeofizik, Elektronik, Bilgisayar ve Gıda Mühendisliği Bölümlerinde sürmektedir. Fakültede lisans düzeyindeki mühendislik öğrenimi yanı sıra, lisansüstü düzeyde yüksek lisans ve doktora öğrenimi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde sürdürülmektedir. Mühendislik Fakültesi, üniversitenin Tandoğan yerleşkesinde (toplam alan 195000 m2) konumlanmış olup aynı yerleşkeyi Fen Fakültesi ile beraber paylaşmaktadır. Fakültemize yeni katılan Gıda Mühendisliği Bölümü, Dışkapı yerleşkesindedir. Fakülte şehir içinde yer almasına rağmen, olağanüstü doğal güzelliklerle dolu bir botanik bahçesi görünümündeki geniş yerleşkede öğrencilere her türlü sportif, sosyal ve kültürel çalışma olanağı sağlanmaktadır.
Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi

Sağlık Eğitim Fakültesi, 21. yüzyıla girme hazırlıkları çerçevesinde, dünya ülkeleriyle bütünleşme sürecinde olan ülkemizde tıp doktorları dışında nitelikli sağlık elemanı açığı bulunduğu gerçeğinden hareketle Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği’nin önerileri doğrultusunda 3 Kasım 1994 günü kurulmuştur. 3 Kasım 1995 tarihinde Fakülte’nin Kurucu Dekan’lığına Prof. Dr. L. Sezai YAMAN atanmış ve aynı yıl Fakülte Yönetim Kurulu’nun oluşturulması ile Fakülte’nin temel organları yönünden kuruluşu gerçekleştirilmiştir.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle MÜLKİYE Türkiye’de, Siyaset Bilimi, Maliye, İktisat, Kamu Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur. Fakültemizin kuruluşu ve gelişmesi yüz yıldan uzun süredir devam etmekte olan ülkemizin modernleşme ve batılılaşma hareketiyle yakından ilgilidir.
Toplumsal reformların başlamasıyla birlikte , yönetim anlayışının, yapılmakta olan reformlara uyum sağlaması, siyasi ve idari kurumların etkinliğini arttırma ihtiyacları, çağdaş standartlarda idarecilerin yetiştirilmesini gerekli kılmıştır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin amacı ; Atatürk İlkelerine sahip çağdaş,bilgili ve deontolojik kurallara bağlı Türk hekimi yetiştirmek, Türk toplumunun sağlık sorunlarına eğilmek ve bilim dünyasına katkılarda bulunmak üzere araştırmalar yapmaktır.

1937 yılında Atatürk’ün emriyle Ankara’da bir Tıp Fakültesi kurulması kararlaştırılmış ve çalışmalara başlanmış ancak ikinci Dünya Savaşı bu girişimin gecikmesine neden olmuştur. Konu 1945 yılında tekrar ele alınmış ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk olarak 1945-1946 ders yılında 308 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Bunu izleyen yıllarda ; Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi, Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kan Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cerrahi, Adli Tıp, Göz Hastalıkları, Gastroenteroloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, olarak kullanılan binalar ve İbn’i Sina Hastanesi çeşitli tarihlerde inşa edilmek suretiyle Tıp Fakültesinin Hastaneler kompleksine ilave edilmiştir.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle MÜLKİYE Türkiye’de, Siyaset Bilimi, Maliye, İktisat, Kamu Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur. Fakültemizin kuruluşu ve gelişmesi yüz yıldan uzun süredir devam etmekte olan ülkemizin modernleşme ve batılılaşma hareketiyle yakından ilgilidir.
Toplumsal reformların başlamasıyla birlikte , yönetim anlayışının, yapılmakta olan reformlara uyum sağlaması, siyasi ve idari kurumların etkinliğini arttırma ihtiyacları, çağdaş standartlarda idarecilerin yetiştirilmesini gerekli kılmıştır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin amacı ; Atatürk İlkelerine sahip çağdaş,bilgili ve deontolojik kurallara bağlı Türk hekimi yetiştirmek, Türk toplumunun sağlık sorunlarına eğilmek ve bilim dünyasına katkılarda bulunmak üzere araştırmalar yapmaktır.

1937 yılında Atatürk’ün emriyle Ankara’da bir Tıp Fakültesi kurulması kararlaştırılmış ve çalışmalara başlanmış ancak ikinci Dünya Savaşı bu girişimin gecikmesine neden olmuştur. Konu 1945 yılında tekrar ele alınmış ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk olarak 1945-1946 ders yılında 308 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Bunu izleyen yıllarda ; Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi, Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kan Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cerrahi, Adli Tıp, Göz Hastalıkları, Gastroenteroloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, olarak kullanılan binalar ve İbn’i Sina Hastanesi çeşitli tarihlerde inşa edilmek suretiyle Tıp Fakültesinin Hastaneler kompleksine ilave edilmiştir.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Veteriner Hekimliğin başlangıcının, hayvanların evcilleştirilmesi ile beraber olduğu genellikle kabul edilmektedir. Toplumların iktisadi ve sosyal hayatlarında hayvan ve hayvansal ürünler her çağda ve ülkede önemli bir yer tutmuştur. İnsanların ilk zenginlikleri ve değer ölçüleri hayvan olmuştur. İnsanların hayvanlara verdikleri değerin bir göstergesi olarak hayvan isimlerinin ve figürlerinin burçlara, takvimlere, coğrafya ile para ve mühürlere geçtiğini görmekteyiz. Hayvanların evcilleştirilmesi ve insan hayatına sıkıca girmesiyle insanlar birçok yönden yararlanabildikleri hayvanlar ile daha yakından ilgilenmeye başlamışlardır. Hayvanları hastalıklardan korumak, hasta olanları tedavi etmek gibi hayvan sağlığı ile ilgili görevler veteriner hekimlik mesleğinin başlangıcını oluşturmuştur.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi kuruluşundan bu yana 20.000’in üzerinde Ziraat Yüksek Mühendisi ve Ziraat Mühendisi mezun etmiş, yüzlerce ders kitabı, binlerce araştırma, inceleme ve makale yayınlamıştır. Bugün yaklaşık 500 dekarlık kampüs alanı, araştırma uygulama çiftlikleri, araştırma istasyonları, güçlü öğretim elemanı ve idari personeli kadrolarıyla Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ülkemizin en önde gelen öğretim ve araştırma kuruluşları arasında yer almaktadır.

Kaynak: www.ankara.edu.tr
İncelemek İstediğiniz İl