Özel kız - erkek öğrenci yurtları ve apartlara kolayca ulaşabilir, dilediğiniz üye yurtlarla fiyat ve diğer bilgiler için hemen irtibat kurabilirsiniz.

Yurt Arama - özel yurt apart daire arama Yurt Arama - Kullanıcı giriş

Şu anda “Balıkesir Üniversitesi” sayfamızı inceliyorsunuz

Ana Sayfa \ 
Hızlı Erişim - Yurt ARAMA Hızlı Erişim

İllere göre yurtlar

Haritadan yurtlar

Ücretsiz yurt/pansiyon ekle

Özel öğrenci yurtları

Üniversiteler

Galeri

Yurt rehberi

Mesaj panosuna yazın

Balıkesir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi’nin kökleri 1910 yılında kurulan Karesi Muallim Mektebi’ne dayanır.Balıkesir Devlet Mühendislik Akademisi ile Balıkesir Meslek Yüksekokulu’nun 1975-1976 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi ile Üniversitemizin kuruluşuna giden yolda önemli adımlar atılmıştır.Bu kurumlar, 1982’de Uludağ Üniversitesi’ne bağlanmışlardır.Necatibey Eğitim Enstitüsü 1981 yılında üç yıllık statüsünden çıkarılmış, 4 yıllık “Yüksek Ögretmen Okulu” statüsüne alınmış, 1982 yılında da bu kuruma Necatibey Eğitim Fakültesi ismi verilmiştir.Aynı şekilde Balıkesir İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu’nun ismi Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir, 2 yıllık Balıkesir Meslek Yüksekokulu’nun ismi ise aynı kalmıştır.

Uludağ Üniversitesi’nin çatısı altında on yıl kalan bu kurumlar, sağlıklı ve istikrarlı bir gelişme ile Balıkesir Üniversitesi için güçlü bir alt yapı oluşturmuşlardır.Balıkesir Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3837 Sayılı Kanun gereğince kurulmuş ve 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren de tüzel kişilik kazanarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Necatibey Eğitim Fakültesi

1910 yılında Karesi Muallim Mektebi olarak ilköğretime öğretmen yetiştirme görevini üstlenen Kurum, 1932 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuvayimilliyeci Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey'in emirleriyle inşa edilen kendi binasına taşınmış ve bu tarihten itibaren aynı binada Necati Bey Öğretmen Okulu adıyla faaliyetlerini sürdürmüştür.

1944-1945 eğitim-öğretim yılında ortaöğretime öğretmen yetiştirmek amacıyla, Necati Eğitim Enstitüsü adıyla 2 yıllık yükseköğretim kurumu olarak yeniden yapılanan kurum, 1968-1969 öğretim yılında 3 yıllık konuma ve 1978-1979 öğretim yılında da dört yıllık lisans düzeyinde eğitim kurumu konumuna çıkarılmıştır.

Kurum, Türk Milli Eğitim tarihinde saygın bir yeri olan Yüksek Öğretmen Okulları kervanına 1980-1981 döneminde Necatibey Yüksek Öğretmen Okulu adıyla katılmıştır.20 Temmuz 1982'de Necatibey Eğitim Fakültesi adıyla Uludağ Üniversitesi'ne bağlanmış olan Kurum, 1992 yılında kurulan Balıkesir Üniversitesi'nin de çekirdeğini oluşturmuştur.

Necatibey Eğitim Fakültesi, Türk Milli Eğitimi'ne, alanında uzman öğretmenler yetiştirme geleneğini Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı; Sınıf, Fen Bilgisi, Bilgisayar, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmenliği alanlarında başarıyla sürdürmektedir. Okul Öncesi, Müzik, Resim-İş ve İngilizce Öğretmenliği programlarını da açmış olan Necatibey Eğitim Fakültesi, gerekli öğretim kadrosunu oluşturduğu anda bu alanlarda da eğitime başlayacaktır.

Fakülte Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilgisi, Bilgisayar laboratuvarları yanında, kitaplığı, yörenin en modern açık ve kapalı spor alanları (tenis kortları, basketbol, voleybol alanları ve halı saha futbol alanı) ile öğrencilerine ve personeline günün her saatinde hizmet vermektedir.

Tıp Fakültesi

17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 5467 sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca kurulan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı'nda, 41 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi “Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi” nin fakülte haline dönüştürülmesi ile oluşmuş lisans düzeyinde eğitim öğretim yapan 4 yıllık bir yükseköğretim kurumudur. Akademi olarak 1418 Sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak 1976 yılında kuruldu.

Fen Edebiyat Fakültesi

3837 sayılı Kanunla kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi'nde eğitim-öğretime 1993 yılında; Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyati Bölümleri ile başlanmıştır. 2000 yılında da Tarih ve Coğrafya bölümleri eğitim-öğretime açılmıştır.

İktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi

Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi 3 Temmuz 1993 tarih ve 3897 sayılı yasayla kurulmuştur. 18 Ekim 1993 tarihinde İktisat ve İşletme bölümleriyle eğitim ve öğretime başlayan Fakültemiz ilk mezunlarını 1997 yılında vermiştir. 2006– 2007 eğitim ve öğretim yılında onbirinci dönem mezunlarını verecek olan Fakültemiz 1998-1999 eğitim ve öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi bünyesinde bir ilke imza atarak hazırlık sınıfı programını İktisat ve İşletme bölümlerinde uygulamaya koymuştur.

Güzel Sanatlar Fakültesi

2005 Yılında kurulan Balıkesir Güzel Sanatlar Fakültesi, resim sanatının geleneksel öğretim yollarıyla, evrensel özgün yapıtlar ortaya çıkaracak, çağdaş, aydın ressamlar yetiştirmeyi, sanatçı adaylarının disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini, yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü geliştirmeyi, nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri gözlemleme ve yorumlayabilme yetisini, kazandırmayı amaçlamaktadır. Sanatın doğasını ve mantığını sezdirecek gerekli kültürü oluşturmak için, uluslararası sanat alanında adını duyurmuş uzman eğitici kadrosuyla, eğitim vermektedir.

Veteriner Fakültesi

18.10.2008 Tarihli 27028 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2809 Sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesi uyarınca Üniversitemiz bünyesinde kurulan Veteriner Fakültesinin kuruluş çalışmaları devam etmektedir.

Kaynak:
www.balikesir.edu.tr

İncelemek İstediğiniz İl