Özel kız - erkek öğrenci yurtları ve apartlara kolayca ulaşabilir, dilediğiniz üye yurtlarla fiyat ve diğer bilgiler için hemen irtibat kurabilirsiniz.

Yurt Arama - özel yurt apart daire arama Yurt Arama - Kullanıcı giriş

Şu anda “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” sayfamızı inceliyorsunuz

Ana Sayfa \ 
Hızlı Erişim - Yurt ARAMA Hızlı Erişim

İllere göre yurtlar

Haritadan yurtlar

Ücretsiz yurt/pansiyon ekle

Özel öğrenci yurtları

Üniversiteler

Galeri

Yurt rehberi

Mesaj panosuna yazın

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5467 sayılı kanunla kurulmuştur. Bu kanunla, Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı olan; Burdur Eğitim Fakültesi, Burdur Sağlık Yüksekokulu, Burdur Meslek Yüksekokulu, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ağlasun Meslek Yüksekokulu ile Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı olan Burdur Veteriner Fakültesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne devredilmiştir. Aynı yasa ile Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurularak, Üniversitemiz oluşumuna katılmıştır.

Üniversite bünyesinde çeşitli bilim alanlarında faaliyet göstermesi planlanan Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin yanı sıra Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Enformatik Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü, Türk Dili Bölümü ve Yabancı Diller Bölümü rektörlüğe bağlı olarak hizmet vermektedir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bugün lisansüstü düzeyde eğitim veren 3 enstitü, lisans düzeyinde eğitim veren 3 fakülte ve 2 yüksekokul, ön lisans düzeyinde eğitim veren 6 meslek yüksekokulu, 6 araştırma merkezi, rektörlüğe bağlı 6 birimi, 14.491 öğrencisi ve 803 çalışanı ile yeni kurulan üniversiteler arasında önemli bir kurum haline gelmiştir. Üniversite, nitelikli eğitimi, araştırma projeleri ve bilimsel yayınları ile ülkemize önemli katkılar sağlamaya aday bir üniversite konumunda yarınlara emin adımlarla yürümektedir.

Eğitim Fakültesi

Burdur Eğitim Fakültesi, 1965-1966 öğretim yılında "Burdur Kız Öğretmen Okulu" olarak öğretime başlamış, 1977-1978 öğretim yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsü'ne dönüştürülmüştür. 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmış ve Eğitim Yüksekokulu adını alarak 1989-1990 öğretim yılından itibaren öğretim süresi dört yıla çıkarılmıştır.

YÖK / Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde 1997-1998 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren  fakültemizin bölüm ve anabilim dalları yeniden yapılanmıştır. 2005-2006 öğretim yılından itibaren fakültemizde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE) Anabilim Dalı ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı açılmıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'nda lisans öğrenimine 2009-2010 öğretim yılında başlanmıştır.

Fakültede; Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği, Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği, Müzik Eğitimi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmenliği, Fen Bilgisi Eğitimi Öğretmenliği ve Türkçe Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dallarında normal öğretimin yanı sıra ikinci öğretim de yürütülmektedir.

Veteriner Fakültesi

Fakülte 3837 sayılı kanunla 3 Temmuz 1992 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi olarak kurulmuştur. Kurucu dekan olarak Prof. Dr. Bülent MUTLUER'in atanmasını müteakip fakültemiz faaliyetlerini Burdur'da sürdürmektedirler. İzleyen yıllar içinde hem öğretim elemanı ve idari personel hem de öğrenci sayılarındaki artışa paralel olarak fiziki kapasite de artmış fakülte bahçesindeki eski bina onarılarak 1998 tarihinden itibaren klinik hizmetlere açılmıştır.

Kurucu dekan  Prof. Dr. Bülent MUTLUER'in emekli olması üzerine 13 Kasım 2001 tarihinden itibaren fakülte dekanlığına  Prof. Dr. Ayhan ÜNSAL atanmış, 2. dekanın da 19.07.2004 tarihinde emekli olmasından sonra, Prof. Dr. Bayram Ali YUKARI 14.10.2004 tarihinden itibaren dekanlık görevine atanmıştır. Fakülte dekanlığı, 2007 yılında bir süreliğine Prof. Dr. Mahiye Özçelik METİN tarafından yürütülmüştür.

24.12.2007 tarihinde Prof. Dr. Hikmet ALTUNAY fakültemiz dekanlığına atanmış olup halen görevini sürdürmektedir.  Kuruluş tarihinde 3 idari bölüm halinde kurulmuş olup günümüzde 5 idari bölümlü olarak devam etmektedir.
Fen Edebiyat Fakültesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 01.03.2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 5467 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında EK MADDE 59 ile kurulmuştur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi EK MADDE 59’un a bendi uyarınca Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan ilk fakültedir.

Kaynak: www.mehmetakif.edu.tr
İncelemek İstediğiniz İl