Özel kız - erkek öğrenci yurtları ve apartlara kolayca ulaşabilir, dilediğiniz üye yurtlarla fiyat ve diğer bilgiler için hemen irtibat kurabilirsiniz.

Yurt Arama - özel yurt apart daire arama Yurt Arama - Kullanıcı giriş

Şu anda “Gazi Üniversitesi” sayfamızı inceliyorsunuz

Ana Sayfa \ 
Hızlı Erişim - Yurt ARAMA Hızlı Erişim

İllere göre yurtlar

Haritadan yurtlar

Ücretsiz yurt/pansiyon ekle

Özel öğrenci yurtları

Üniversiteler

Galeri

Yurt rehberi

Mesaj panosuna yazın

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi, tarihi Cumhuriyet dönemine kadar uzanan bir kaç üniversiteden birisidir. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının girişimiyle bir enstitü kurulması kararlaştırılır. Bu karar 1926 yılında "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" nün açılmasıyla sonuçlanır. Enstitü, şu anda Rektörlük merkezi olarak kullanılan binada eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Binanın mimarı Mimar Kemaleddin'dir. Enstitünün adı 1929 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilir ve bu isimle uzun yıllar hizmet verir.
1976 yılında ise Gazi Eğitim Enstitüsü ismini alır.

1982 yılında 2809 sayılı kanunla bu kurum Gazi Üniversitesi'ne dönüştürülür. Aslında bu, Cumhuriyetle başlayan geleneğin yeni isimle devamıdır. Geleneğin oluşmasında Gazi Eğitim kadar kuruluşu 1935'e kadar giden Ankara Yüksek Teknik Öğretmen ve Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi büyük rol oynar. 

50 bini aşan öğrenci sayısı ve 3000'ü geçen öğretim elemanı sayısı ile Gazi Üniversitesi öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısında dünya, ortalamasını yakalayabilmiştir. Eğitimden, iletişime, güzel sanatlardan mühendisliğe, spordan ormancılığa, tıptan eczacılığa, diş hekimliğinden fen edebiyata, iktisat'a kadar bir çok fakültesiyle Gazi, Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birisidir. 1982 yılında (Ankara] kurulan Gazi Üniversitesinde 9 Fakülte, 12 Yüksekokul, 4 Enstitü ile toplam 25 yüksek öğretim birimi bulunmakta idi. Su anda ise toplam 15 Fakülte, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksek Okulu ve 6 Enstitü ile toplam 34 yüksek öğretim birimi eğitim vermektedir.Bunun yani sıra bünyesinde 35 Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

Gazi Üniversitesi geniş Akademik Personel Kadrosu, öğrencileri ve fiziksel kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük Üniversitelerinden biridir.

Diş Hekimliği Fakültesi

625 Sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” uyarınca 1968 – 1969 ders yılında Ankara’da iki Dişhekimliği Yüksekokulu açılmıştır. Bunlardan biri “Başkent Dişhekimliği Yüksekokulu” diğeri ise “Ankara Dişhekimliği Yüksekokulu” dur. 1472 Sayılı yasa ile 1971 yılında devletleştirilen iki özel yüksekokul Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlanmış ve 2237 sayılı karar uyarınca Ankara Dişhekimliği Yüksekokulu’nun tüzel varlığına son verilerek 8 Kasım 1978’de A.İ.T.İ.A. “Dişhekimliği Fakültesi” adını almıştır. 20 Temmuz 1982’de 41 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” ile, Fakülte yeni kurulan Gazi Üniversitesi’ne bağlanmış ve “Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi”ni oluşturmuştur.

Eczacılık Fakültesi

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi kanunlaştıran 2809 sayılı kanunla kurulmuştur. Müessese 1968 yılında Anadolu Eczacılık Özel Yüksekokulu olarak faaliyete başlamıştır.

1971 yılında 1472 sayılı yasa ile devletleştirilerek Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulu ile birleştirilmiş ve A.I.T.I.A'ya başlanmıştır. 1979 yılına kadar A.I.T.I.A. Eczacılık Yüksekokulu olarak eğitimini sürdüren okul, 1979 yılında A.I.T.I.A. Eczacılık Fakültesi adını almıştır. 1982 yılında ise Gazi Üniversitesi bünyesine Eczacılık Fakültesi olarak alınmıştır.

Üniversiter yapıya geçişle eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık gibi hizmetlerin de yerine getirilmesi sonucu hızlı bir gelişme gösteren bu fakültenin öğretim elemanları tarafından 1982 yılından itibaren 18 kitap, 881 makale hazırlanmış ve 667 bildiri sunulmuştur. Makalelerin 314'ü yurt dışındaki dergilerde yayınlanmış, bildirilerin de 365'i yurt dışında sunulmuştur. Bu sayılar fakültemizin uluslararası bilim dünyasında özellikle farmasötik alanda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamaktadır.

Ulusal projelerin çoğunluğu Gazi Üniversitesi araştırma fonu tarafından desteklenmektedir.

Fiziki mekan yetersizliği 1998 Haziran ayında tamamlanan ek bina ile giderilmiştir.

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi

Fakültedeki dersler, atölye ve laboratuar uygulama ağırlıklı olmak üzere, genel kültür, pedagojik formasyon ve alan derslerinden oluşmaktadır. Öğretim faaliyetlerinde Giyim, Tekstil, El Sanatları, Beslenme, Ağaçişleri, Metal, Elektrik, Elektronik, Seramik, Tasarım, Güç ve Enerji Kaynakları, Grafik, Serigrafi, Matbaa olmak üzere toplam 14 atölye ile 6 Bilgisayar, 2 Eğitim Bilimleri ve 1 Tekstil olmak üzere toplam 9 laboratuar hizmet vermektedir. 2007-2008 öğretim yılında Toplam 1391 öğrencinin öğrenim gördüğü Fakültemizde  9 Profesör, 3 Doçent, 32 Yardımcı Doçent, 19 Öğretim Görevlisi, 16 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman olmak üzere toplam 80 Akademik ve 33 İdari Personel görev yapmaktadır.

Fen Edebiyat Fakültesi

Eğitim Fakültesi


Gazi Eğitim Fakültesi 1926 yılında "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" adı ile öğretime başlamıştır. 1929 yılında adı "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilmiştir. 1976 yılında "Gazi Eğitim Enstitüsü" adını alan şu anki fakülte 1980 yılında 4 yıllık eğitim veren "Gazi Yüksek Öğretmen Okulu" olmuştur. 1982 yılında Gazi Üniversitesi bünyesine alınarak ismi "Gazi Eğitim Fakültesi" olarak değiştirilmiştir.

Güzel Sanatlar Fakültesi
 

2005 yılında, sanatçı ve endüstri sektörüne tasarımcı yetiştirmek üzere kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi; özellikle tasarım alanlarında sanat ve fonksiyonu birleştiren Bauhaus temelli çağdaş sanat anlayışı ile yapılandırılmıştır.

Fakültemiz; sanat ve tasarım odaklı, multidisipliner yapıda, yenilikçi, teknolojik alt yapısı güçlü ve öğrenciyi merkez alan bir eğitim anlayışına sahiptir. Bu doğrultuda misyonumuz; araştırıcı, sorgulayıcı, ülke ve dünya kültürüne sanat ve tasarım alanlarında katkıda bulunacak çağdaş bireyler yetiştirmektir.

Hukuk Fakültesi

Hukuk devrimi yapan Gazi'nin adını taşımanın vermiş olduğu onura sahip olan "Gazi Hukuk", insani değerlere saygı duyan, araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünebilen, özgür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek ve paylaşarak adaletin sağlanması sürecine katkıda bulunan hukukçu yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 Ekim 1979'da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı Tıp Fakültesi olarak kurulmuştur. Ankara'da yeni bir Tıp Fakültesi kurulması çalışmaları 1979'un ilk aylarında başlar. Çalışmalar sonucunda, Ankara'nın Balgat semtinde bulunan, Türkiye Trafik Kazaları yardım Vakfı'nın malı olan, ancak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından işletilen, Dr.Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi üzerinde anlaşma sağlanır. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (AİTİA), Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı arasında 26 Mart 1979'da yapılan bir protokol ile Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı Tıp Fakültesi'nin Uygulama ve Araştırma Hastanesi olur. Hazırlıklar tamamlanınca, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Tıp Fakültesi 20695 sayılı yasanın 3. Maddesi gereğince 2 Ekim 1979 tarihinde kurulur ve Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesinde resmen hizmete başlar. Kurulan bu yeni fakülte, Ankara'nın üçüncü, Türkiye'nin 18. Tıp Fakültesidir.
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Mesleki Eğitim Fakültesi

Teknik Eğitim Fakültesi

Teknoloji Fakültesi 

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 

Turizm Fakültesi

Kaynak: www.gazi.edu.tr
İncelemek İstediğiniz İl