Özel kız - erkek öğrenci yurtları ve apartlara kolayca ulaşabilir, dilediğiniz üye yurtlarla fiyat ve diğer bilgiler için hemen irtibat kurabilirsiniz.

Yurt Arama - özel yurt apart daire arama Yurt Arama - Kullanıcı giriş

Şu anda “Karaman Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi” sayfamızı inceliyorsunuz

Ana Sayfa \ 
Hızlı Erişim - Yurt ARAMA Hızlı Erişim

İllere göre yurtlar

Haritadan yurtlar

Ücretsiz yurt/pansiyon ekle

Özel öğrenci yurtları

Üniversiteler

Galeri

Yurt rehberi

Mesaj panosuna yazın

Karaman Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Karaman Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Karaman Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" la kurulan ve 28 Mayıs 2007  tarihinde Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan, 17 yeni üniversiteden biridir. Karaman ilinde bulunmaktadır.

Türk dilinin Başkenti Karaman ilinde kurulmuştur. Rektör olarak Prof. Dr. K. Suha AYDIN atanmıştır. Üniversiteye Bağlı iki fakülte, iki yüksekokul ve üç meslek yüksekokulu vardır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Selçuk Üniversitesi'ne bağlı olarak 11.07.1992 tarih ve 21281 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3837 Sayılı kanunla kurulmuştur. 1993-1994 yılında İşletme Bölümü'ne 52 öğrenci alarak eğitim - öğretime başlamış olup her öğretim yılında öğrenci sayısında hızlı bir artış görülmektedir. Yeni bölümlerin ve programların açılmasıyla her yıl 700 yeni öğrenci alınmaya başlanmıştır.  

Halen 3100 civarında öğrenci modern sınıflarda eğitim-öğretime devam etmektedir. Fakültede İşletme Bölüm Başkanlığına bağlı olarak Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler, Türk Ticaret Hukuku ve Kooperatifçilik adı altında 6 ana bilim dalı; İktisat Bölüm Başkanlığına bağlı olarak İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Teorisi, İktisat Tarihi ve İktisat Politikası; Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığına bağlı olarak da Siyaset ve Sosyal Bilimler, Hukuk Bilimleri, Yönetim Bilimleri ile Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanlıkları bulunmaktadır.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Senatosunda 09.12.2005 tarih ve 9-2005/120 sayılı karar ile görüşülüp kabul edilerek Yüksek Öğretim Kuruluna 16.12.2005 tarih ve 11533 sayılı üst yazı ile gönderilen ve orada da 26.05.2006 tarihinde görüşülerek kabul edilen Fakülte, Milli Eğitim Bakanlığının 20.12.2006 tarih ve 25722 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunun ek 30. Maddesine göre Bakanlar Kurulunca 08.01.2007 tarihinde kararlaştırılmış, Bakanlar Kurulunun 2007/11548 Sayılı Kararınca 20.01.2007 tarih ve 26409 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kanunlaşmıştır.   

Daha sonra Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken, T.B.M.M.’ de 17.05.2007 tarih ve 5662 Sayılı Kanunla ve 29 Mayıs 2007 Salı günü 26536 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunun Ek 72 maddesi a fıkrası gereğince adı ve bağlantısı değiştirilerek Karaman Mehmet Bey Üniversitesine bağlanmıştır. 

Edebiyat Fakültesi

Kaynak: www.kmu.edu.tr

İncelemek İstediğiniz İl