Ankara Hacı Bayram Veli̇ Üni̇versi̇tesi̇

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV), 18 Mayıs 2018 tarihinde Gazi Üniversitesinden ayrılarak oluşturulan bir devlet üniversitesidir. Mevcut rektörü 2 Ağustos 2023 tarihinden beri Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı'dır.
Adresler
Telefonlar