Atilim Üni̇versi̇tesi̇

Atılım Üniversitesi, 1996 yılında Ankara'da Atılım Vakfı tarafından kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz bir vakıf üniversitesidir.
Adresler
Telefonlar