İstanbul Zeytinburnu Erkek Öğrenci Yurtları ile ilgili sonuçlara sayfamızdan kolayca ulaşabilir, dilediğiniz yurtla fiyat ve diğer bilgiler için hemen irtibat kurabilirsiniz.

Yurt Arama - özel yurt apart daire arama Yurt Arama - Kullanıcı giriş
YurtArama.com Yurt Hakkında Bilgi

Şu anda “Yurt Hakkında Bilgi” sayfamızı inceliyorsunuz

YurtArama.com Ana SayfaAna Sayfa Ana Sayfa → Yurtlar → İstanbul  → Erkek Öğrenci Yurtları
Telefon : 0 212 6646404
GSM : 0 543 8664394
Tür : Erkek
Üyelik d. : 300
Tıklanma : 8763
Facebook'ta paylaş
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Facebook'ta paylaş
WhatsApp'ta paylaş
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu WhatsApp'ta paylaş
Şehir hakkında
İstanbul hakkında bilgi
Şehirle ilgili resimler
İstanbul ile ilgili resimler
Sayfayı tavsiye et
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu sayfasını tavsiyye et
Hata bildir
Hata bildir
17/66

Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu

Erkek Öğrenci Yurdu

Zeytinburnu / İstanbul
Bize hızlı ulaşın »   0 5438664394
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu

FATİH GENÇLİK VAKFI

1971 Yılında  MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk Tarafından Kurulan Vakfımız Milletimizin Tereddütsüz Güveni Ve 40 Yılı Aşkın Tecrübesiyle; Eğitim, Yurt, Burs Ve Yayıncılık Alanlarında; Hizmetlerine Devam Etmektedir.

Tarihçe:

MTTB’nin 47. ve 48. Dönemi’nde Fatih Sultan Mehmed Hân’a layık bir eser vücuda getirmek gâyesiyle bir komite kurulmuş ve halktan para toplanmıştı. Orta Öğretim Komitesi adını taşıyan bu komitenin gâyesi sâdece rozet mukâbili halktan yardım toplamaktı. Bu şekilde toplanan 200 bin TL civarındaki yardım 48. Dönem MTTB Genel Başkanı İsmail Kahraman’a teslim edilmiş ancak Fatih Sultan Mehmed Hân’ın hatırasını yaşatacak güzel bir eser vücuda getirme düşüncesi 1971 Nisan’ına kadar fiiliyata geçirilememişti.

50. Genel Kurul’da MTTB Genel Başkanlığı’na seçilen Muhterem Ömer Öztürk, bu düşünceyi hayata geçirmek için hemen işe koyuldu. Bu öyle bir eser olmalıydı ki ecdâdın ebediyete uzanan eserlerine benzemeliydi: Sebiller, imarethaneler, köprüler, kervansaraylar, hanlar, çeşmeler, mekteblerle… Ecdâd kendini mezarında mütevâzî bir şekilde; fakat eserlerini cemiyetin hizmetinde bırakmayı tercih etmişti. Onların torunları olduğumuzu iddiâ eden bizlerin, onların rûhlarına tezat teşkil edecek birtakım teşebbüslerde bulunmamız elbette düşünülemezdi.

Muhterem Ömer Öztürk, bu düşüncelerin neticesinde Fatih Sultan Mehmed Hân’ın hatırasını yaşatacak en uygun eserin bir Vakıf kurulması olduğuna karar verdi. Daha önceki dönemlerde toplanan 210 bin TL civarındaki paranın 140 bin TL’si ile İsmail Kahraman, noter kanalıyla kendi adına vakıf tesis senedi hazırlamış, Muhterem Ömer Öztürk, bu vakıf senedini kabul ederek hemen teşebbüslerine başlamış, kuruluş hazırlığını tamamlayarak 18 Haziran 1971 günü İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne mürâcaat etmiştir. Yine aynı mahkemenin verdiği 21 Haziran 1971 tarihli kararı ile Fatih Gençlik Vakfı resmen tescil edilmiştir.

Ağustos 1971 tarih ve 13919 sayılı Resmî Gazete’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tescilinin yayınlanmasıyla Fatih Gençlik Vakfı’nın resmen kuruluşu tamamlanmış ve Muhterem Ömer Öztürk’ün MTTB Genel Başkanlığı döneminin önemli icraatları arasına girmiştir.

Kurdukları Fatih Gençlik Vakfı’nda yaklaşık 40 senedir binlerce öğrenciye karşılıksız burs vermişler, barınma imkânı sağlamışlar, yurt dışına göndermişler ve her türlü maddi desteği sağlamışlardır. Kendisinin bursuyla okuyan öğrencilerin bir çoğu memleketimizde mühim yerlere gelmişlerdir. Bu vakıfta öğrencilere hem burs verilmiş hem de Kur’ân-ı Kerim, ilmihal bilgilerini ve belli seviyede İslâmî ilimleri öğrenmelerine vesile olan faaliyetlerle öğrenciler her yönden desteklenmiştir. Haftada iki gün 100 – 150 öğrenciye yemek verilmekte ve kültürel faaliyetler yapılmaktadır. Verilen burslar öğrenciler için hâlen ciddi destektir. Fatih Gençlik Vakfı, kuruluşundan bu yana, üniversite gençliğinin her türlü ihtiyacına cevap vermek için, kurucusu Muhterem Ömer Öztürk’ün maddî, manevi yardımlarıyla faaliyetlerine devam etmektedir.
 
ÖMER ÖZTÜRK

Ömer Öztürk, 13 Ağustos 1946 Adana doğumludur. Adana’nın en büyük müteahhit ve demir tüccarlarından olan babası Mehmet Öztürk’ün işyerini İstanbul’a taşımasıyla Ömer Öztürk de ilkokul eğitimine İstanbul’da devam eder ve Erenköy Zihnipaşa İlkokulu’ndan mezun olur.

Ortaokul ve Liseyi Galatasaray Lisesi’nde tamamlarken bir yandan da, Şişhane’de bulunan babasına ait demir ticarethanesinde ticarete başlamış, 1964 yılında kendi aile şirketlerine ortak olarak Ticaret Odası’nın 37. Grubu olan Demirciler Grubu’na kayıt yaptırarak ticari hayatını sürdürmüştür.

Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra, Sultanahmet’teki İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine kaydolur. Bu sırada öğrenci hareketlerinin de içinde yer alır ve Millî Türk Talebe Birliği’nin 49. Dönem Yönetim Kurulu üyeliğine seçilir.

Bu esnada, başta manevi eğitimlerini takip eden mürşidleri olan Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) olmak üzere; Adanalı Hasan Akbaşgil Efendi, Ömer Nasuhi Bilmen, Seyyid Şefik Efendi, Ali Haydar Efendi, Bekir Haki Efendi, Abdullah Develioğlu, Gönenli Mehmed Efendi, Sarıyerli Nuri Efendi, Alasonyalı Cemal Öğüt Efendi, Sütlüceli Küçük İdris Efendi, Salih Cemal Esirger, Arap Hoca lakaplı Mustafa Efendi gibi pek çok alimin ders ve sohbetlerinden istifade eder.

MTTB Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Türk Gençliğini ve Türkiye’yi temsilen 1970 yılında New York’ta yapılan Dünya Gençlik Kurultayı’na katılır. 6 Temmuz’da Amerika’da, Türk Elçiliği ve W.Y.A. (Dünya Gençlik Teşkilatı) mensupları tarafından karşılanır.

 “Dünya Sulhu ve Dünya Gençliğinin Meseleleri”  ile ilgili Fransızca olarak hazırladığı bir raporu kurultay başkanlığına takdim eder ve BM salonunda bu konuda konuşma yapar. Bu arada BM Genel Sekreteri U. Thant’la Büyükelçi Ümit Haluk Bayülken’in de katıldığı bir görüşme gerçekleştirilmiş, Amerika’nın Sesi Radyosu’nda ve Amerikan televizyonunda Türkiye adına konuşmalar yapılmıştır. Ömer Öztürk buradan Kanada’ya geçmiş, Milletlerarası Gençlik Kuruluşları Toplantısı’na katılmış, 1972’de yapılacak Dünya Gençlik Kurultayı’nın ön çalışmalarına katılmıştır. Ömer Öztürk, Amerika ve Kanada’dan sonra Belçika’ya geçmiş, burada üç gün kalmış ve Dünya Gençlik Teşkilatı Dış Temaslar Müdürlüğü’nün davetlisi olarak görüşmeler ve çalışmalar yaptıktan sonra İstanbul’a dönmüştür. Aynı dönemde Türkiye’de de UNESCO’nun çeşitli milletlerarası toplantılarına iştirak etmiştir.

1971 senesinde MTTB Genel başkanlığına seçilir ve Türkiye genelinde çok kapsamlı hizmetlerin altına imza atar. Bu kuruluş çatısı altında, daha sonra Türkiye’nin zirvesinde yer alacak pek çok ismin yetişmesine vesile olur.

Türkiye’de İlk Dershanecilik (Uzun Dönem Kursları) bu dönemde Ömer Öztürk’ün eseri olmuş, MTTB spor kulübü binlerce lisanslı sporcu yetiştirmiş, sürücü kursları, kitap kulüpleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve pek çok müessese ülkemize kazandırılmıştır. MTTB ve bu kapsamlı faaliyetler, günümüzde halen popülaritesini sürdürmekte yüksek lisans ve doktora çalışmalarına; belgesellere konu olmaya devam etmektedir.

1971 yılında Fatih Gençlik Vakfı’nı tesis etmiş, vakıf bünyesinde Türkiye’nin ikinci en büyük matbaasını kurarak o dönemde öğrencilerin ihtiyacı olan pek çok ders kitabını basmak suretiyle önemli bir boşluğu doldurmuştur.

O yıllarda Bakanlar Kurula kararıyla kapatılan MTTB’yi uzun bir hukuk mücadelesi sonucunda açık tutmayı başarmıştır.

1978 senesinde, Ramazanoğlu Mahmud Sami Hazretleri ile beraber Medine-i Münevvere’ye  taşınmış ancak Türkiye ile irtibatını sürdürmüştür. Vasiyetlerini Ömer Öztürk’e yapan Üstadları Sami Efendi hazretlerinin yine vasiyetleri gereği techiz, tekfin ve defin işlemleri bizzat Ömer Öztürk tarafından tamamlanmıştır.

Kurduğu vakıfta pek çok öğrenciye burs vermeye, konferanslara katılmaya, çeşitli eğitim – kültür faaliyetlerine ve hayır işlerine bugün de devam etmektedir.

Yayınlanmış kitapları ve kendisi hakkında hazırlanmış bir belgesel-kitap çalışması mevcuttur. Ömer Öztürk 5 çocuk babasıdır.

Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün sohbetleri sesli ve görüntülü olarak internet üzerinden yayınlanmakta, kurulan internet siteleri, sosyal medya ve mail ağları vasıtasıyla bu yayınlar daha geniş topluluklara ulaştırılmaktadır.

Allah’tan sağlıklı uzun ömürler diler, Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’i kendilerinden istifade ettirmesini niyaz ederiz.


Yurdumuzun İmkanları

Deprem ve Yangın Yönetmeliğine Uygun Tasarlanmış Yeni Bina
3-4 Kişilik Ferah Odalar
7/24 Güvenlik
24 Saat Sıcak Su
Piknikler, Kültürel Etkinlikler…
Sakin Ders Çalışma Ortamı
Huzurlu İbadet Ortamı
Sabah Kahvaltısı ve Akşam Yemeği
Hızlı İnternet Bağlantısı
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu 7/24 Güvenlik 7/24 Güvenlik
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Yüz Tanıma Sistemi Yüz Tanıma Sistemi
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Açık Büfe Akşam Yemeği Açık Büfe Akşam Yemeği
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Açık Büfe Kahvaltı Açık Büfe Kahvaltı
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Açık Büfe Öğle Yemeği Açık Büfe Öğle Yemeği
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Hafta İçi Akşam Yemeği Hafta İçi Akşam Yemeği
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Hafta İçi Kahvaltı Hafta İçi Kahvaltı
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Hafta İçi Öğle Yemeği Hafta İçi Öğle Yemeği
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Hafta Sonu Akşam Yemeği Hafta Sonu Akşam Yemeği
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Hafta Sonu Kahvaltı Hafta Sonu Kahvaltı
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Hafta Sonu Öğle Yemeği Hafta Sonu Öğle Yemeği
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Banyolarda Duşakabin Banyolarda Duşakabin
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Çamaşırhane Çamaşırhane
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Çamaşırhane (Ücretli) Çamaşırhane (Ücretli)
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Etüt Odası Etüt Odası
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu İnternet İnternet
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu İnternet (Kablosuz Ağ) İnternet (Kablosuz Ağ)
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu İnternet (Ücretli) İnternet (Ücretli)
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Jeneratör Jeneratör
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Kantin Kantin
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Odalarda Banyo Odalarda Banyo
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Odalarda Buzdolabı Odalarda Buzdolabı
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Odalarda Dolap Odalarda Dolap
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Odalarda Televizyon Odalarda Televizyon
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Revir Revir
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Spor İmkanları Spor İmkanları
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Spor İmkanları (Ücretli) Spor İmkanları (Ücretli)
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Ütü Ütü
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Ütü (Ücretli) Ütü (Ücretli)
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Uydu Anteni Uydu Anteni
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Sıcak Su - 7/24 Sıcak Su - 7/24
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Sıcak Su - Haftanın Belirli Günleri Sıcak Su - Haftanın Belirli Günleri
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Sıcak Su - Hergün Belirli Saatlerde Sıcak Su - Hergün Belirli Saatlerde
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Isıtma - Güneş Enerjisi Isıtma - Güneş Enerjisi
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Isıtma - Jeotermal Isıtma - Jeotermal
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Isıtma - Kalorifer (Doğalgaz) Isıtma - Kalorifer (Doğalgaz)
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Isıtma - Kalorifer (Kömür) Isıtma - Kalorifer (Kömür)
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Isıtma - Kat Kaloriferi (Akaryakıt) Isıtma - Kat Kaloriferi (Akaryakıt)
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Isıtma - Klima Isıtma - Klima
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Isıtma - Kombi (Doğalgaz) Isıtma - Kombi (Doğalgaz)
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Isıtma - Soba (Doğalgaz) Isıtma - Soba (Doğalgaz)
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Isıtma - Soba (Kömür) Isıtma - Soba (Kömür)
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Isıtma - Yerden Isıtma Isıtma - Yerden Isıtma
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Ahşap Parke Döşeme Ahşap Parke Döşeme
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Halı Döşeme Halı Döşeme
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Laminant Parke Döşeme Laminant Parke Döşeme
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Lamine Parke Döşeme Lamine Parke Döşeme
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Marley Döşeme Marley Döşeme
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu PVC Kaplamalı Döşeme PVC Kaplamalı Döşeme
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Ücretli Servis Ücretli Servis
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Ücretsiz Servis Ücretsiz Servis
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Yatak - Ranza Yatak - Ranza
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Yatak - Baza Yatak - Baza
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Gaz Alarmı Gaz Alarmı
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Gece Bekçisi Gece Bekçisi
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Görüntülü Megafon Görüntülü Megafon
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Gündüz Bekçisi Gündüz Bekçisi
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Güvenlik Kamerası Güvenlik Kamerası
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Kartlı Giriş - Çıkış Sistemi Kartlı Giriş - Çıkış Sistemi
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Parmak İzli Giriş - Çıkış Sistemi Parmak İzli Giriş - Çıkış Sistemi
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Yangın Alarmı Yangın Alarmı
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Yangın Merdiveni Yangın Merdiveni
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Zemin Etüdü Zemin Etüdü
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Asansör Asansör
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Bahçe Bahçe
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Dinlenme Salonu Dinlenme Salonu
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Duvardan Duvara Halı Duvardan Duvara Halı
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Kablolu TV Kablolu TV
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Kuaför Salonu Kuaför Salonu
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Makyaj Salonu (Kız Yurtları) Makyaj Salonu (Kız Yurtları)
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Telefon Santrali Telefon Santrali
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu TV Salonu TV Salonu
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Ücretsiz Damacana İçme Suyu Ücretsiz Damacana İçme Suyu
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Kolay Ödeme - Kredi Kartına Taksit Kolay Ödeme - Kredi Kartına Taksit
Ömer Öztürk Erkek Öğrenci Yurdu Kolay Ödeme - Senetle Taksit Kolay Ödeme - Senetle Taksit
Adres
Şube : Gökalp Mh. 38. Sk. Zeytinburnu / İstanbul
Sabit telefon
Telefon : 0 2126646404
Cep telefonu
GSM : 0 5438664394
Diğer
Tür : Erkek
Üyelik değeri : 300
Tıklanma : 8763